Info Panel
You are here:   Home  /  Ons tijdschrift inhoudsopgave

Ons tijdschrift inhoudsopgave

Chronologische inhoudsopgave van alle verschenen artikels in ons tijdschrift.

( pagina-aanduiding tussen haakjes)

1984  Openingsnummer – Herfst

– Voorstelling van heemkring en doelstellingen

– Klasfoto met 60 Wiekevorstse scholieren 1917

1985 1ste jaargang – winternummer

– De bewoners van Wiekevorst-Dorp anno 1900-1910  (1- 8)

– Eerste activiteit op zondag 9 december 1984  (8)

1985 1ste jaargang – Lentenummer

– Wiekevorstse naamverklaringen  (9 – 11)

– Van struikrovers en Mariabeeldjes of hoe klein Scherpenheuvel

   aan zijn naam kwam    (11 – 12)

– Aantekeningen bij een oude klasfoto – 1917 jongens    (12)

1985 1ste jaargang – Zomernummer

– Pastoors te Wiekevorst     (13 – 15)

– Plechtige communicanten 1938, jongens   (15)

– Plechtige communicanten 1938, meisjes    (15)

– Toespraak van dhr. J. Van Orshoven op 16 april 1985    (16)

– Bezoek aan het heemmuseum “Die Swaene” 10-5-1985   (16)

– Vijftigjarigen van Wiekevorst verzamelen   (17)

– Klasfoto tweede studiejaar, meisjes (geen jaartal)  (17)

– De naam van Wiekevorst    (18 – 20)

– Steunende leden 1985    (20)

1985 1ste jaargang – Herfstnummer

– Onderwijs te Wiekevorst      (21 – 25)

– De naam Wiekevorst (vervolg)    (26 – 28)

1986 2de jaargang – Winternummer

– Op heterdaad betrapt?      (29 – 31)

– Tentoonstelling Wiekevorst, vroeger en nu,

   zondag 8-12-1986   (31)

– Wiekevorstse voetbalploeg groepsfoto     (31)

– Plechtige communicanten 1932, meisjes    (32)

– Plechtige communicanten 1932, jongens    (32)

1986 2de jaargang – Lentenummer

– Ons Dorp onder Bonaparte en Willem I   (33 – 38)

– Bevolkingspiramide Wiekevorst 1986      (39)

– De familie Lambaerts van de Witte Gracht  (40)

– De familie Mols van de Itegemseweg    (40)

– Brouwerij “De Wijngaard”    (40)

1986 2de jaargang – Zomernummer

– De familie Van Den Bergh te Wiekvorst  (41 – 51)

– Straatjeskermis in Wiekevorst   (52)

– Steunende leden 1986    (52)

1986 2de jaargang – Herfstnummer

– Onderwijs te Wiekevorst (vervolg)  (53 – 60)

1987 3de jaargang – Winternummer

– De naam Wiekevorst (vervolg)   (61 – 62)

– Lijst onderwijzers en onderwijzeressen 1871 – 1977 (63)

– De Wimpelhoeve   ( 64)

1987 3de jaargang – Lentenummer

– Ons Dorp onder Belgisch Bewind   (65 – 76)

1987 3de jaargang – Zomernummer

– Ons Dorp onder het Belgisch bewind (vervolg)   (77 – 80)

– Rudolf De Navarro, Heer van Wiekevorst   (80)

– Landbouwalaamdag op de Wimpelhoeve     (81)

– Steunende leden 1987    (81)

– De naam Wiekevorst (vervolg)   (82 – 83)

– Familiefoto Van Eccelpoel – Van Houdt  (84)

– Familiefoto Verstappen – Heylen  (84)

1987 3de jaargang – Herfstnummer

– Honderd naamdragers De Vries te Wiekevorst

   Tijdens de XIXde eeuw      (85 – 96)

1988 4de jaargang – Winternummer

– Nog over de familie De Vries (vervolg)     (97)

– De naam Wiekevorst (vervolg)         (98 – 100)

1988 4de jaargang – Lentenummer

– Gedichtjes uit de oude doos      (101 – 102)

– Inventarislijst der stukken eigendom van

  de heemkring (102 – 103)

– Schepenen te Wiekevorst    (103 – 107)

– De naam van Wiekevorst (vervolg)  (107 – 108)

1988 4de jaargang – Zomernummer

– De naam van Wiekevorst (vervolg)  (109 – 110)

– Uittreksels uit Bezem en Kruis, over heksen

   in Wiekevorst     (111 – 112)

– Onze voorouders in de legers van Napoleon (113 – 116)

1989 4de jaargang – Herfstnummer

– Bouw van een nieuwe sacristie in 1663

   te Wiekevorst     (117 – 118)

– Paarden te Wiekevorst         (119 – 124)

– Aktie hoevebenamingen     (125 – 128)

– Steunende leden 1988    (128)

1989 5de jaargang – Winternummer

– Heksen, toverbriefjes en wonderbaarlijke spelden

   in Wiekevorst  (129)

– Inventarislijst der stukken, eigendom van

  de heemkring  (129 – 130)

– Wat zegt de Ferrariskaart over Wiekevorst (130 – 131)

– Voetbalploeg 1953   (132)

– Boerengilde 1935     (132)

1989 5de jaargang – Lentenummer

– De familie Van Asbroeck uit Wiekevorst (133 – 139)

– Een klasfoto van het jaar 1900    (140)

1989 5de jaargang – Zomernummer

– Beatrijs van Wiekevorst       (141 – 142)

– Acht eeuwen Wimpelhoeve   (143 – 148)

1989 5de jaargang – Herfstnummer

– Acht eeuwen Wimpelhoeve (vervolg) (149 – 164)

1990 6de jaargang – Winternummer

– Acht eeuwen Wimpelhoeve (vervolg  (165 – 168)

1990 6de jaargang – Lentenummer

– Acht eeuwen Wimpelhoeve (vervolg)    (169 – 171)

– Wiekevorst nam afscheid van pastoor Slaets op

  4 februari 1990       (172 – 174)

– Open kerkdag op 18 februari 1990   (174 – 176)

– Inventarislijst der stukken, eigendom van de heemkring (176)

1990 6de jaargang – Zomernummer

– Klasfoto meisjes 1920               (177)

– Stamfoto Van Houdt – Laureys    (178 – 179)

– Stamfoto Janssens – Horemans  (178 – 179)

– Stamfoto Naets – Tops  (178 – 179)

– Herinneringen uit 1914 door Gerard Mols  (180 – 181)

– Open kerkdag op 18-2-1990 (vervolg)  (182 – 184)

– Inventarislijst der stukken, eigendom van de heemkring (184)

1990 6de jaargang – Herfstnummer

– Geschiedenis van de pastorie van Wiekevorst  (185 – 189)

– Aantekeningen bij de stam Van Bauwel te Wiekevorst (190 – 194)

– Klasfoto jongens 1920      (195)

– Steunende leden 1990      (196)

1991 7de jaargang – Winternummer

– Gemobiliseerd in Wiekevorst    (197 – 200)

1991 7de jaargang – Lentenummer

– Wiekevorstse volkstellingen van 1709 en 1754   (201 – 206)

– Diamantslijperij Naulaerts     (206)

– Klasfoto jongens 1953    ( 207)

– Klasfoto jongens 1949-1950   (207)

– Fanfare Sint-Jansvrienden 1990  (208)

1991 7de jaargang – Zomernummer

– Nog over de Wiekevorstse volkstelling van 1709    ( 209)

– De Witte Gracht vroeger bekeken     ( 209 – 211)

– Wandeling langsheen de Witte Gracht rond

  de eeuwwisseling (211 – 216)

1991 7de jaargang – Herfstnummer

– Wandeling langsheen de Witte Gracht rond

  de eeuwwisseling  (vervolg)            (217 – 226)

– Inventarislijst der stukken, eigendom van de heemkring (226)

– Het openbaar vervoer door de eeuwen heen

   (Van Rompaey) (227 – 228)

1992 8ste jaargang – Winternummer

– De stam Van Rompaey in Wiekevorst  (229 – 232)

1992 8ste jaargang – Lentenummer

– De stam Van Rompaey (vervolg)    (233 – 237)

– Lijst steunende leden 1991    ( 237 – 238)

– Koninklijke fanfare Onafhankelijkheid   ( 238)

– De stam Naets te Wiekevorst en omstreken   (239 – 240)

1992 8ste jaargang – Zomernummer

– De stam Naets (vervolg)       (241 – 244)

– Inventarislijst der stukken, eigendom van de heemkring  (244)

– 150 jaar Klein Scherpenheuvel. Een jubelfeest

   op het dorp   (244 – 248)

1992 8ste jaargang – Herfstnummer

– Een jubelfeest op het dorp (vervolg)    (249 – 258)

– O.-L.-Vrouw van Klein Scherpenheuvel in de

   gemeente Wiekevorst (259 – 260)

1993 9de jaargang – Winternummer

– O.-L.-Vrouw van Klein Scherpenheuvel (vervolg)   (261 – 263)

– Inventarislijst der stukken, eigendom van de heemkring (263)

– Lijst steunende leden 1993  (263)

– De Sint-Jan Baptistkerk te Wiekvorst   (264 – 265)

– 15 jaar seniorendansgroep te Wiekevorst (265 – 266)

– De Vries Louis, pastoor van St.-Pietersvoeren  (266 – 267)

– Soldaten rond Wereldoorlog I    (267 – 268)

1993 9de jaargang – Lentenummer

– Terugblik op 1992             ( 269)

– Foto’s processie 28 juni 1992        (269)

– Foto’s gezinsdag KWB 15 augustus 1992   (269)

– Historische stoet op 23 augustus 1992   (270 – 276)

1993 9de jaargang – Zomernummer

– Terugblik op 1992 (vervolg)      (277 – 280)

– Opening boekenbeurs op 30 oktober 1992   (281)

– Toneelopvoering “de paradijsvogels”

   (feb. – maart 1993)   (281 – 283)

– Inventarislijst der stukken, eigendom van de heemkring  (283)

– De heemkring Wiekevorst Ons Dorp viel in de prijzen     (284)

1993 9de jaargang – Herfstnummer

– Van Godshuis tot rustoord, de geschiedenis van het

   St.-Jozefsgesticht te Wiekevorst      (285 – 296)

1994 10de jaargang – Winternummer

– Van Godshuis tot rustoord, de geschiedenis van het

   St.-Jozefsgesticht te Wiekevorst (vervolg)    (297 – 300)

1994 10de jaargang – Lentenummer

– De Wiekevorstse volkstelling van 1693        (301 – 304)

– Aantekeningen bij de kwartierstaat van

   Frans Verwimp  (304 – 307)

– Inventarislijst der stukken, eigendom van de heemkring  (308)

1994 10de jaargang – Zomernummer

– Begraven in de kerk St.-Jan Baptist te Wiekevorst  (309 – 312)

– De St.-Jan Baptistkerk te Wiekevorst   (312 – 316)

– Lijst steunende leden 1994   (316)

1994 10de jaargang – Herfstnummer

– 10 jaar heemkring. Een jubileumnummer    (317)

– Overzicht 10 jaar heemkring. Fotoreeks    (318 – 321)

– Wiekevorst in kaart en prent       (322 – 325)

– Inhoudsopgave van de voorbije 10 jaar in een

   chronologisch register (326 – 328)

– Foto medewerkers van het boek “De kerk van Wiekevorst”  (328)

1995 11de jaargang – Winternummer

– Wiekevorst in kaart en prent (vervolg)    (329 – 336)

1995 11de jaargang – Lentenummer

– De familie Warpy. Een vondelingenhistorie   (337 – 340)

– Broeder René Van Eccelpoel. Erevoorzitter

  van onze vereniging  (340)

1995 11de jaargang – Zomernummer

– Mensen van bij ons: Fons Van Thielen  (341 – 344)

– Inventarislijst Heemkring Wiekevorst

  (vervolg van blz. 308) (344 – 346)

– Lijst Steunende leden 1995   (346)

– Landelijk leven in Wiekevorst  (347)

– De Wiekevorstse jeugd met Olympische idealen ( 348)

1995 11de jaargang – Herfstnummer

– De vier gasten. De volksmuziek in Wiekevorst

  en omstreken  (349 – 360)

1996 12de jaargang – Winternummer

– De stam Gorts        (361 – 368)

1996 12de jaargang – Lentenummer

– Mensen van bij ons. Jan Frans Sneyers. Een Wiekevorstse straat

  voor een verdienstelijk Norbertijn (369 – 376)

1996 12de jaargang – Zomernummer

– Een grote Olympische vlam in een klein dorp    (377 – 380)

1996 12de jaargang – Herfstnummer

– Hoornvee in Wiekevorst    (381 – 392)

– Lijst der steunende leden 1996  (392)

1997 13de jaargang – Winternummer

– Hoornvee in Wiekevorst (Vervolg)   (393 – 400)

1997 13de jaargang – Lentenummer

– Eigenaardigheden in de Wiekevorstse parochieregisters

  gedurende de Franse periode (401 -404)

1997 13de jaargang – Zomernummer

– Eigenaardigheden in de Wiekevorstse parochieregisters

  gedurende de Franse periode (vervolg) (405 – 408)

– Inventarislijst Heemkring Wiekevorst

  (vervolg van blz. 346) (409)

– Le tour de France. Maar dan in Wiekevorst

  (vervolg van blz. 380) (410 – 412)

1997 13de jaargang – Herfstnummer

– 235 afstammelingen van Peer Mols en Virgenie Van Houdt

  te Wiekevorst  (413 – 423)

– activiteiten van het voorbije werkjaar  (424)

1998 14de jaargang – Winter lentenummer

– 235 afstammelingen van Peer Mols en Virgenie Van Houdt te

  Wiekevorst (vervolg van blz. 423) (425 – 432)

– Vier gebouwen van Wiekevorst bij decreet beschermd als

  waardevol monument door Vlaams minister van cultuur

  Luc Martens    (432 – 436)

1998 14de jaargang – Zomernummer

– Wiekevorst tijdens de Boerenkrijgperiode  (437 – 444)

1998 14de jaargang – Herfstnummer

– De Boerenkrijg in Wiekevorst (vervolg) (445 – 454)

– Lijst der steunende leden 1998     (455)

– Nagedachtenis aan broeder René Van Eccelpoel

   (1913-1998)     (455 – 456)

1999 15de jaargang – Winter lentenummer

– Hoe Gerard Walschap in 1955 zijn auto in de prak reed

   in Wiekevorst    (457 – 459)

– Inventarislijst Heemkring (vervolg van blz. 409) (460 – 461)

– De “Kwaede” of “Rozendaalse” hoeve te Bernum – Wiekevorst.

  Het grote vermoeden   (462 – 468)

1999 15de jaargang – Zomernummer

– De “Kwaede” of “Rozendaalse” hoeve te Bernum – Wiekevorst.

  Het grote vermoeden  (vervolg)  (469 – 476)

1999 15de jaargang – Herfstnummer

– De “Kwaede” of “Rozendaalse” hoeve te Bernum – Wiekevorst.

  Het grote vermoeden  (vervolg) (477 – 492)

2000 16de jaargang – Winter lentenummer

– De “Kwaede” of “Rozendaalse” hoeve te Bernum – Wiekevorst.

  Het grote vermoeden  (slot)  (493 – 504)

2000 16de jaargang – Zomernummer

– Het dagdagelijkse leven in Wiekevorst tijdens de

   Eerste Wereldoorlog 1914 – 1918  (505 – 512)

2000 16de jaargang – Herfstnummer

– Het dagdagelijkse leven in Wiekevorst tijdens de

  Eerste Wereldoorlog 1914 – 1918 (vervolg) (513 – 515)

– Inventarislijst Heemkring

  (vervolg van blz. 461) (515 – 516)

– Mensen onder ons. Broeder Jef

  (Aloïs) Van Thielen (516 – 518)

– Foto’s die er niet in konden  (519)

– Een schilderij van de Schranshoeve op Wimpel (520 – 521)

– Fotoreportage van de begrafenis van Celine Verhaegen

  (weduwe Gijsels) in 1963 (522 – 523)

– De breuk van de Schuttersgilde van Wiekevorst (523 – 524)

2001 17de jaargang – Winter lentenummer

– Bloemlezing uit de nagelaten werken van broeder René Van

   Eccelpoel (1913 – 1998) (525 – 533)

– BJB meisjestoneel in de jaren 50 en 60.

   Een fotocollage (534 – 536)

2001 17de jaargang – Zomernummer

– de nagelaten Bloemlezing uit werken van broeder René Van

   Eccelpoel (1913 – 1998) (vervolg van blz. 533)    (537 – 541)

– BJB meisjestoneel in de jaren 50 en 60

  (vervolg van blz.536)       (541 – 544)

2001 17de jaargang – Herfstnummer

– Adriaenken Vander Borcht. Het verhaal van een

  onfortuinlijk weesmeisje (545 – 549)

– Bloemlezing uit de nagelaten werken van broeder René Van

  Eccelpoel (1913 – 1998) (vervolg van blz. 541) (549 – 556)

2002 18de jaargang – Winter lentenummer

– Wiekevorstse schoolherinneringen   (557 – 560)

– Inventarislijst Heemkring (vervolg van blz. 516) (560 – 561)

– Bloemlezing uit de nagelaten werken van broeder René Van

  Eccelpoel (1913 – 1998) (vervolg van blz. 556) (562 – 568)

2002 18de jaargang – Zomernummer

– Wiekevorstse schoolherinneringen

   (vervolg van blz. 568)   (569 – 570)

– Over paadjes, wegen en straatjes van Wiekevorst (571 – 576)

2002 18de jaargang – Herfstnummer

– Over brouwen en drinken. Bier en plezier

   te Wiekevorst  (577 – 588)

2003 19de jaargang – Winter lentenummer

– Over brouwen en drinken. Bier en plezier te

   Wiekevorst (vervolg)     (589 – 600)

2003 19de jaargang – Zomernummer

– Ontmoetingsnamiddag van de jaargang 1925  (601 – 604)

– Wiekevorstse schoolherinneringen Liederen en gedichten

   uit vroeger tijd.   (604 – 605)

– Van kermisklanten, crochetvedetten, Tirolermuzikanten

   en Old Timers   (606 – 608)

2003 19de jaargang – Herfstnummer

– Ambachten en neringen in Wiekevorst anno 1868 (609 – 612)

– Plaatsnamen in Wiekevorst   (613 – 620)

2004 20ste jaargang – Winter lentenummer

– Een dik fotoboek vol met schooljongens en –meisjes (621 – 624)

– Nagedachtenis Jos Verbraeken (1939 -2004)    (625 – 626)

– Toponiemen opgetekend uit de akten van Wiekevorst (626 – 627)

– De Wimp: een voortvloeiend verhaal  (628 – 632)

2004 20ste jaargang – Zomernummer

– Wiekevorst voor iedereen (speciale editie)   (633 – 640)

2004 20ste jaargang Herfstnummer

– Bloemlezing uit de nagelaten werken van broeder René Van

  Eccelpoel (1913 – 1998) (vervolg van blz. 568)  (641 – 647)

– De Wimp: een voortvloeiend verhaal

   (vervolg van blz. 632) (648 – 651)

– Portret van Cornelius Franciscus de Nelis (1736-1798) (652)

– Rechtzetting de “kanonschieters”       (652)

2005 21ste jaargang – Winter lentenummer

– Voorstelling van het boek 400 jaar onderwijs te Wiekevorst op

   3 maart 2005. Een verslag      (653 – 654)

– 11-novemberviering 2004        (655 – 656)

– Onderwijs te Wiekevorst. Een klein vervolg op het boek

   “de klas van toen”       (657 – 664)

2005 21ste jaargang – Zomernummer

– Mensen onder ons. Wies Willems van de Witte Gracht:

  Honderd jaar oud (1905 – 2005)    (665 – 672)

2005 21ste jaargang – Herfstnummer

– Jeugdherinneringen van Aloïs Peeters  (673 – 681)

– Bloemlezing uit de nagelaten werken van broeder René Van

   Eccelpoel (vervolg van blz. 647)  (681 – 682)

– Voetbal in Wiekevorst   (683 – 684)

2006 22ste jaargang – Winter lentenummer

– Jeugdherinneringen van Aloïs Peeters  (vervolg)  (685 – 692)

– Bloemlezing uit de nagelaten werken van broeder René Van

   Eccelpoel (vervolg van blz. 682)      (693 – 696)

2006 22ste jaargang – Zomernummer 2006

– Molens in Wiekevorst. Een inleiding   (697 – 699)

– In memoriam Wies Willems    (699)

– Bevolkingspiramide deelgemeente Wiekevorst

   op 8.3.2006 (700 – 701)

– foto archief Jefke Melis    (702 – 704)

2006 22ste jaargang – Herfstnummer

– Molens in Wiekevorst. De houten standaard windmolen

  op het Goor (vervolg van blz. 699)  ( 705 -716)

2007 23ste jaargang – Winter lentenummer

– Molens in Wiekevorst. Meer over de houten standaard

   windmolen op het Goor (vervolg van blz. 716)   (717 – 728)

2007 23ste jaargang – Zomernummer

– Molens in Wiekevorst (vervolg van blz. 728)

  De watermolen op de Wimp  (729 – 734)

– De jeugd van Leon Liekens uit Wiekevorst.

  De beste zijspanrijder uit de geschiedenis van de moto cross (734 – 735)

– Tin Bet een eeuw in Wiekevorst (1907 – 2007)  (735 – 736)

2007 23ste jaargang – Herfstnummer

– Leon Liekens. De ongekroonde wereldkampioen

   moto cross (737 – 747)

– Nagedachtenis aan Chris Breugelmans.   ( 747)

– Zij steunden ons extra in 2006  ( 748)

2008 24ste jaargang – Winter lentenummer

– Voetbal in Wiekevorst (vervolg van blz. 684)    (749 – 755)

– Inventarislijst heemkring (vervolg van blz. 561)   (756)

– Bloemlezing uit de nagelaten werken van broeder van Eccelpoel

  (vervolg van blz. 696)          (756 – 760)

2008 24ste jaargang – zomernummer

– Bloemlezing uit de nagelaten werken van broeder van Eccelpoel

   SLOT. (vervolg van blz. 760)  (761 – 772)

2008 24ste jaargang – herfstnummer

– Pater Kristiaan            (773 – 779)

– 101-jarige “Tin Bet “ overleden    (779)

– 1000 jaar Heist           (780)

2009 25ste jaargang – Winter lentenummer

– Proces-verbaal van “smaed en oneer” voor pastoor Brems van

   Wiekevorst in 1856    (781 – 784)

– Over Wiekevorstse volksdevotie en bijhorende

   randverschijnselen. Een persoonlijk verhaal    (785 – 792)

2009 25ste jg – Zomernr JUBILEUMUITGAVE

– De Heren van Wiekevorst (16de – 18de eeuw) en het plaatselijk

   dorpsbestuur   (793 – 808)

2009 25ste jg – Herfstnr JUBILEUMUITGAVE

– De Heren van Wiekevorst (16de – 18de eeuw) en het plaatselijk

   dorpsbestuur (vervolg van blz. 808)     (809 – 818)

– Voetbal in Wiekevorst (vervolg van blz. 755)   (819 – 820)

2010 26ste jaargang – Winter lentenummer

– Jubileumviering een succes! Een uitgebreid

   (foto)verslag (821 – 823)

– De Heren van Wiekevorst (16de – 18de eeuw) en het plaatselijk

   dorpsbestuur (vervolg van blz. 818)   (824 – 827)

– Voetbal in Wiekevorst  (vervolg en correcties

   van blz. 819-820)   (828)

2010 26ste jaargang – Zomernummer

– De Heren van Wiekevorst (16de – 18de eeuw) en het plaatselijk

   dorpsbestuur (vervolg van blz. 827)  (829 – 836)

2010 26ste jaargang – Herfstnummer

– “Bijna aan de honderd…” Tist Van Donink.  (837 – 848)

2011 27ste jaargang – Winter lentenummer.

– Het archief van onze parochie Sint-Jan-Baptist

   op het internet (849 – 850)

– De Heren van Wiekevorst (16de – 18de eeuw) en het plaatselijk

   dorpsbestuur (vervolg van blz. 836)  (850 – 860)

2011 27ste jaargang – Zomernummer

– De emigratie van de familie Henderickx

   & Naulaerts naar Amerika      (861 – 868)

2011 27ste jaargang – Herfstnummer

– Sprokkelingen over armoede in Wiekevorst  (869 – 880)

2012 28ste jaargang – Winter lentenummer

– Liber memorialis. Voorzitter Jef Bruynseels overleden (881 – 882)

– Pater Fil Van Der Steen, een levenswerk in Pakistan (883 – 887)

– De Heren van Wiekevorst (16de – 18de eeuw)

   Wat er in Wiekevorst gebeurde tijdens de Successieoorlog

   van 1740-1748? (vervolg van blz. 860)     (888 – 892)

2012 28ste jaargang – Zomernummer

– De inventaris van het bouwkundig erfgoed van Wiekevorst: 

   Wimpelhoeve – de kerk – de pastorie –

   Klein Scherpenheuvel  ( 893 – 898)

– Wijziging statuten VZW Heemkring Wiekevorst Ons Dorp 

   Integrale weergave  (899 – 900)

2012 28ste jaargang – Herfstnummer

– De inventaris van het bouwkundig erfgoed van Wiekevorst

   (vervolg van blz. 898) Huize Melati 901 – 912

2013 29ste jaargang – Winter lentenummer

– De inventaris van het bouwkundig erfgoed van Wiekevorst 

   Huize Melati  (vervolg van blz. 812)     (913 – 915)

– Hoekpand Gildenhuis en zijn bewoners   (916 – 920)

– Foto’s uit de oude doos. Bond voor grote

   en jonge gezinnen 1979  (921)

–  Foto zestigerjaren processie.     (922)

– Toneel en vermaak tijdens de Groote Oorlog  (922 – 923)

– Een goude(n) bie in Wiekevorst   (923 – 924)

2013 29ste jaargang – Zomernummer

– Gruwelijke kindermoord te Wiekevorst in 1706  (925 – 935)

– De smid in zijn smidse van weleer. Uitnodiging open

   monumentendag zondag 8 september 2013    (935)

– Viering 800 jaar Wiekevorst op 14 december 2013 in de

   parochiezaal. Programma en uitnodiging     ( 936)

– Muzikale apotheose 800 jaar Wiekevorst. Dubbelconcert. 

   Zondag 3 november 2013. Uitnodiging.  (936 – 942)

2013 29ste jg – Herfstnr (feestelijke uitgave)

– 800 jaar geleden geboren als Wichenvorst (937-941)

– Bijkomende commentaar over de akte van 1213 (941-942)

– 5 februari 1621. Herenthout en Wiekevorst voor

   altijd uit elkaar  (942 – 947)

– Een historisch dubbelconcert van hanen en hinnen met

   toespraken van Cas Goossens en burgemeester Vleugels (947-950)

– De Wiekevorstse fanfare “de kiekenpoten” (950-951)

– Open smidsedag zondag 8 september (951)

– 800 groeten uit Wiekevorst    (952)

2014 30ste jaargang – Winter lentenummer

– Smeden in Wiekevorst          (953 – 962)

– De smid in zijn smidse van weleer (vervolg van p. 951) (963)

– Verslag feestelijke viering 800 jaar Wiekevorst op zaterdag

   14 december 2013      (964)

2014 30ste jaargang – Zomernummer

– Herinneringen aan mijn thuis . “Amelie Wuyts”

   (Zuster Bernarda) vertelt   (965 – 972)

2014 30ste jaargang – Herfstnummer

De Groote Oorlog 1914-1918 in Wiekevorst  (973 -984)

2015 31ste jaargang – Winter lentenummer

– Herinneringen aan mijn thuis . “Amelie Wuyts”

   (Zuster Bernarda) vertelt   (985 – 995) vervolg

De Groote Oorlog 1914-1918 in Wiekevorst  (995 -996)

2015 31ste jaargang – Zomernummer

– Herinneringen aan mijn thuis . “Amelie Wuyts”

   (Zuster Bernarda) vertelt   (997 – 1004) vervolg

2015 31ste jaargang – Herfstnummer

– Talent, passie en enthousiasme. Over Mil De Wever.

  (Eén van onze beste voetballers ooit) (1005 – 1012)

– De voorstelling van het boek hetgeen ons bindt, hetgeen ons scheidt (11 november 2015) (1012 – 1016)

– Bestuurslid van het eerste uur Leon Heylen 80 (1016)

2016 32ste jaargang – Winter lentenummer

– Herinneringen aan mijn thuis . “Amelie Wuyts”

   (Zuster Bernarda) vertelt (1017 – 1023) SLOT

– Een goude(n) bie in Wiekevorst SLOT (1023 – 1028) (vervolg van blz. 924)

2016 32ste jaargang – Zomernummer

– Mensen van bij ons. Frans (Frenke) Dooms (1029 – 1036)

2016 32ste jaargang – herfstnummer

– Sprokkelingen over het Wiekevorstse dialect (1037 – 1041)

– De ronde van Wiekevorst (1042 – 1044)

– Over de Wiekevorstse kerkramen. Een studie n.a.l.v. de restauratie van onze Sint-Jan Baptiskerk (1045 – 1048)

2017 33ste jaargang – Winter lentenummer

– De Heren van Wiekevorst (16de – 18de eeuw) vervolg van blz. 892   (SLOT)                                                      (1049-1060)

Post scriptum.   Het omvangrijke en rijkelijk geïllustreerde artikel “Heren van Wiekevorst“ van auteur Louis Mertens is hiermee uitgegroeid tot een onmisbare bijdrage aan de geschreven geschiedenis van ons dorp. Het kan in zijn totaliteit herlezen of geraadpleegd worden worden in ons:
Zomernummer 2009 blz. 793 t/m 806
Herfstnummer 2009 blz. 809 t/m 818
Winterlentenr. 2010 blz. 824 t/m 827
Zomernummer 2010 blz. 829 t/m 836
Winterlentenr. 2011 blz. 850 t/m 860
Winterlentenr. 2012 blz. 888 t/m 892
Winterlentenr. 2017 blz. 1049 t/m 1060

2017 33ste jaargang – Zomernummer

– De bewoners van de vroegere wijk Pompoenstraat (1061-1068)

2017 33ste jaargang – Herfstnummer

– De bewoners van de vroegere wijk Pompoenstraat (vervolg) (1069-1080)

– Gedachtenis aan Arthur Baeten van Herenthout (1080)

2018 34ste jaargang – Winter lentenummer

– De bewoners van de vroegere wijk Pompoenstraat (slot) (1081-1092)

– Ter nagedachtenis van Herman Ghys (1092)

2018 34ste jaargang – Zomernummer

– Constantinus Gastmans (1851-1927). Naar de andere kant van de wereld en terug (1093-1098)

– De familie Verstrepen – Van Eccelpoel. Een unieke prestatie: 8 kinderen vierden hun 50-jarig huwelijksjubileum! (1099-1100)

2018 34ste jaargang – Herfstnummer

– Een geslaagde keizersnede in Hoogbraak anno 1841. (1101-1107)

– De Grooten Oorlog en de vluchtelingen die een tijdelijk onderkomen kregen in Wiekevorstse gezinnen (1107-1110)

– De Wiekevorstse “vriemis” en de discussies daarrond. (1111-1112)

2019 35ste jaargang – Winter lentenummer

– De Groote Oorlog 1914-1918 in Wiekevorst. Over oud-strijders en gesneuvelden. (1113-1118)

– Een overzicht van de artikels gewijd aan de Groote Oorlog. (1118)

Op de vlucht naar Wiekevorst in 1917 en 1918. (1119-1128)

2019 35ste jaargang – Zomernummer

– Wiekevorst feest! De “luisterrijke” zomer van 1910 (1129-1144)

– insteekblad (A3 kleur) Gemeente Wiekevorst luisterrijk festival groote vaderlandsche en velofeesten 10 en 17 juli 1910

2019 35ste jaargang – Herfstnummer

– Wiekevorst-Dorp door de eeuwen heen (1145-1148)

– Hoe het kwam dat de Wiekevorstenaren in 1784 een nieuwe kerktoren voor hun kerk wilden (1149-1152)

2020 36ste jaargang – Winter lentenummer

(verkeerdelijk zomernummer benoemd !!!)

– Om en rond de kerktoren (1153-1163)

– Brouwerij De Wijngaard (Een aantal bijkomende geschiedeniselementen anno 2020 (1164-1167)

– Marie Verstrepen 100 jaar (1168)

2020 36ste jaargang – Zomernummer

– En toen in 1919 de “Groote Oorlog” (1914-1918) eindelijk voorbij was …(1169-1172)

– Een moeilijke start (1173-1184)

2020 36ste jaargang – Herfstnummer

– Over de brandbrief die Jozef Biermans op 14 november 1858 bij Jozef Hendrickx in Wimpel legde en hoe hij zo voor Assisen moest komen (1185-1192)

– Over oud zot en jong geweld, goed voor een paar ongewone archiefstukken (1193-1196)

2021 37ste jaargang – Winter lentenummer

– Bekwaamheidskiezers, tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen (1197-1204)

– Hoe Jan De Winter in 1698 onder zijn vaderschap onderuit wou… maar uiteindelijk toch moest trouwen met Anna Bos(ch)mans (1204-1208)

2021 37ste jaargang – Winter lentenummer

– Aanvullingen bij het zomernummer van 2019 “Wiekevorst feest!” De luisterrijke zomer van 1910. (1209 – 1216)