Info Panel
You are here:   Home  /  Lidgeld 2021

Lidgeld 2021

Ons tijdschrift ontvangt u minstens driemaal per jaar als u 1 jaar LID wordt. Een gemiddelde van 32 bladzijden lees –en kijkgenot!

De kostprijs voor 1 jaar lidmaatschap wordt als volgt berekend.

Gewoon lid                                                                                          6  EURO

Steunend lid                                                                                      10 EURO

Gewoon lid per post                                                                          15 EURO

Steunend lid per post                                                                        20 EURO

Lid buitenland                                                   15 of 20 EURO + Portkosten

 U wordt nieuw lid:

U kunt via één van onze bestuursleden (lijst zie elders op deze website) de betaling verrichten. U kunt ook overschrijven op ons rekeningnummer Heemkring Wiekevorst Ons Dorp, Kleine weg 23, 2222 Wiekevorst BE11 0682 0264 4848. Met vermelding: “NIEUW LID en het jaartal”

Wanneer u in Wiekevorst woont wordt het nummer bedeeld via onze bestuursleden. Woont u buiten Wiekevorst kan u kiezen: ofwel verzending per post ofwel via contacten met een bestuurslid dat u kent.

Verlenging van het lidmaatschap kan opnieuw via een bestuurslid, door een overschrijving of door contante betaling op onze jaarlijkse tentoonstelling in de parochiezaal.

U wordt als lid bovendien op de hoogte gehouden van al onze activiteiten.

Uw lidmaatschap vervalt wanneer u na een tweede (schriftelijke) uitnodiging niet meer betaalt.

De mogelijkheid tot ruilabonnement is tevens voorzien. Als lid van uw vereniging ontvangt u ons nummer gratis op voorwaarde dat uw periodieke uitgave eveneens gratis aan onze vereniging wordt gezonden.