Info Panel
You are here:   Home  /  WELKOM

WELKOM

bij heemkring Wiekevorst “Ons Dorp”.

Klik rechts boven het tabblad aan dat u wenst en wandel zo met ons doorheen de website.

1. Onze nieuwsbrief informeert u over de meest recente gebeurtenissen, op handen zijnde evenenenten, nieuwe uitgaven, de inhoud van ons volgend kwartaalnummer, enz.

2. Wordt u graag lid dan kan u onze tarieven raadplegen. U ontvangt hiervoor minstens 32 bladzijden Wiekevorstse heemkunde per jaar.

3. De geschiedenis van Wiekevorst is opgevat als een tijdlijn die u klikgewijs van het verleden naar het heden loodst.

Klik op ons logo links boven om de tijdlijn opnieuw op te roepen.

4. Raadpleeg tevens ons boekenfonds en bestel een postkaart,  een priorpostzegel, een klapper van de dopen tot 1900. Of lees meer over onze boeken die werden uitgegeven in de loop der jaren.

5. Het Leenboeck van Wimpel. Om in te grasduinen. Misschien vind je wel een verre voorvader -of moeder die in de 2de helft van de 17de eeuw goederen gelegen in Wimpel mocht uitbaten of beheren?

6. U zoekt specifieke informatie over de Wiekevorstse geschiedenis, een bepaalde periode, een stamboom. De chronologische inhoudsopgave van onze kwartaalnummers (van 1984 tot heden, meer dan 1000 bladzijden!) reikt u een gericht en samenvattend overzicht aan. Bestel  dan het nummer dat u nauw aan het hart ligt!

7. Kent u onze bestuursleden? U mag hen steeds contacteren voor een vraag, een voorstel, een opmerking.

8. Dat kan ook zeer eenvoudig via ons contactformulier.

Nog enkele  tips.

Alle foto’s kunnen met een eenvoudige klik vergroot worden. Daarna nogmaals klikken in de rechterbovenhoek van de foto en er wordt voor een tweede maal ingezoomd.

Op de geschiedenistijdlijn kunt u op sommige foto’s (na een eerste maal uitvergroot te hebben) doorklikken. Bv. Achter de foto van Filips De Goede zitten nog twee andere foto’s van hem klik klaar om te bekijken.  Een muisklik op de titel onderaan de foto en u verneemt wat er in die periode met Wiekevorst is gebeurd.

Bij de chronologische inhoudsopgave van onze kwartaalnummers klikt u <CTRL F> en typt u een woord in de brouwser dat u interesseert. Doorheen het ganse overzicht is het zoekwoord (indien aanwezig) opgekleurd en vindt u zo ogenblikkelijk wat u zoekt.

Veel lees -en kijkgenot.