Info Panel
You are here:   Home  /  Het Leenboeck van Wimpel

Het Leenboeck van Wimpel

Wat is een leenboek?

In een leenboek (ook wel leenregister genoemd) werd op papier vastgelegd dat er stukken (hooi)land, weiden, velden of zelfs hoeves met omliggend erf ter beschikking werden gesteld aan een leenman (vazal) door de leenheer (eigenaar van de grond). Sinds de middeleeuwen gebeurde dit om hetzij de onvoorwaardelijke trouw en (militaire) steun van de leenman te bekomen, hetzij tegen vergoeding (landverhuring). In het leenboek van Wimpel (2de helft van de 17de eeuw) staan tientallen namen (m/v) en toponiemen (plaatsnamen) vermeld. Het bewijst meteen de belangrijkheid van de regio Wimpel in die periode als rijke welvarende streek.

De omzetting van de moeilijk te ontcijferen handgeschreven teksten in een uitgetikte leesbare versie was een tijdrovende bezigheid. Wijlen Tuur Baeten van heemkring Sandelyn van Herenthout was de “bewerker” van dienst.  Enkel dankzij hem kon het leenboek van Wimpel integraal geplaatst worden op onze website. Het is een dankbaar eerbetoon aan deze helaas te vroeg gestorven eminente Kempische heemkundige.

Om te grasduinen in het leenboek: klik hieronder. Een lijst van persoonsnamen, van plaatsnamen en de aktes zelf staan ter beschikking. Na de klik wordt links onderaan het worddocument geopend

leenboek Wimpel personenregister

leenboek Wimpel lijst toponiemen

leenboek wimpel lijst aktes