Info Panel
You are here:   Home  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Interne ruzie over “Het Goor”

Interne ruzie over “Het Goor”

Een turbulente periode brak aan. De val van Napoleon, het Hollands bewind, de onafhankelijkheid van België… Europa kreeg stilaan zijn huidig uitzicht en vorm. In Wiekevorst zaten ze echter ook niet stil wat ruzie en meningsverschillen betreft. Een geschil tussen het gemeentebestuur en het gehucht Wimpel over het gebruik van de heide “Het Goor” besloeg een periode van 1823 tot en met 1846!

De Goorheyde was gemeenschappelijke heidegrond. De vruchten ervan behoorden toe aan alle Wiekevorstenaren, behalve die van … Wimpel. Hoe dat zo kwam vernemen we hieronder.

De oorsprong van deze “vrointe” of gemeenschappelijke heidegrond was te vinden in 1621. Toen werd door de heren van Wiekevorst, namelijk de Aartshertogen Albrecht en Isabella, een groot stuk heide verkocht aan het dorpsbestuur. Hiervoor moesten weliswaar 1.000 Gulden betaald worden.

Dit was op zichzelf geen onoverkomelijk probleem, ware het niet dat de boeren van Wimpel halsstarrig weigerden hun aandeel in deze schuld te betalen. Vanaf 1621 werden die van het gehucht Wimpel dan ook uitgesloten van de jaarlijkse moer- of rusbedeling (turfbedeling). En dat bleef zo duren tot in  1823, zowat tweehonderd jaar later, deze eeuwenoude regeling in vraag werd gesteld.

Er werden door de inwoners van Wimpel verzoekschriften ingediend (in 1823) om ook te mogen genieten van de jaarlijkse bedeling, het Wiekevorstse dorpsbestuur verdedigde zich met hand en tand door te zeggen dat die van Wimpel wel degelijk destijds weigerden om hun aandeel in de aankoop te betalen, er werd zelfs een volksraadpleging georganiseerd en uiteindelijk belandde het conflict  bij de rechtbank van Mechelen.

Uiteindelijk kwam het tot een minnelijke regeling.

In zitting van 5 juli 1846 kwam het tot een ultieme verzoening tussen de twee partijen die elkaar gedurende meer dan 20 jaar hadden bekampt. Van de ene zijde betaalden de boeren van Wimpel een som van 600 frank vooruit om aan het rechtsgeding bij de rechtbank van Mechelen een einde te stellen. Van de andere zijde werd de jaarlijkse uitdeling de heideplaggen (heideturf) opengesteld voor alle inwoners van Wiekevorst, inclusief de boeren van het gehucht Wimpel. Zo kreeg een jarenlang en pijnlijk geschil over een eeuwenoud voorrecht toch nog een mooi staartje.

 

Bruyeres d'ou l'on tire des tourbes. Heidegronden waar men turf delft. Ham is de afkorting van hameau (gehucht). Aan de grens met Hulshout en Heist-op-den-Berg situeert zich de Wiekevorstse Gooren.

Bruyeres d’ou l’on tire des tourbes. Heidegronden waar men turf delft. Ham is de afkorting van hameau (gehucht). Aan de grens met Hulshout en Heist-op-den-Berg situeert zich de Wiekevorstse Gooren.

DE Wiekevorstse Gooren situeren zich op de grens met Heist-op-den-Berg en Hulshout. De Goorloop bepaalt de exacte scheiding. De foto dateert van februari 2015. Het gebied is veel groter dan hier op de foto. Wel is nog steeds merkbaar dat de Gooren "afgeplagd" zijn en hier en daar nog vengebied vertoont als gevolg van het eeuwenlange turfsteken.

De Wiekevorstse Gooren situeren zich op de grens met Heist-op-den-Berg en Hulshout. De Goorloop bepaalt de exacte scheiding. De foto dateert van februari 2015. Het gebied is veel groter dan hier op de foto. Wel is nog steeds merkbaar dat de Gooren “afgeplagd” zijn en hier en daar nog vengebied vertoont als gevolg van het eeuwenlange turfsteken.

 

 

  1846  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Last Updated maart 24, 2015 by heemkringwiekevorst  /  Tags: , , , , , ,