Info Panel
You are here:   Home  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Een nieuwe kerk voor Wiekevorst in

Een nieuwe kerk voor Wiekevorst in

Onze eerste pastoor Henricus van der Aa kwam terecht in een kapel die in 1642 tot zelfstandige parochiekerk werd verheven. Het jaar voordien was deze kapel net vergroot. Dit was nodig vermits Wiekevorst in die periode reeds 600 inwoners telde. Ondanks de vergroting bleek enkele jaren later de sacristie te klein. De kerkgewaden en liturgische benodigdheden konden blijkbaar niet degelijk meer opgeborgen worden. In 1663 werd dan ook begonnen met de bouw van een nieuwe sacristie. De kerkrekeningen van toen geven een uitgebreide beschrijving van de materialen en de prijzen. (Zie 117 e.v. van ons tijdschrift). Waarschijnlijk is de huidige sacristie het oudste gedeelte van de huidige St.-Jan de Doperkerk.

In 1741 doen de voornaamste ingezetenen van het dorp een aanvraag voor het bouwen van een nieuwe kerk.

In 1757 werd de oude (vergrote) kapel volledig vervangen door een nieuwe. Honderd jaar later in 1857 werden grote verbouwingswerken gestart. De kruisbeuken werden bijgebouwd en de huidige toren opgetrokken.

Het grondplan van 1757 voorziet een driebeukig kerkschip, maar geen kruisbeuken, geen westtoren, geen kerkramen naast de toegang in de westmuur. Het koor vooraan heeft aan elke kant slechts één venster. Het grondplan van 1857 geeft aan de kerk grotendeels zijn huidige omvang en uitzicht: een driebeukig kerkschip, 2 sacristies van verschillende grootte en de imposante westtoren. De sacristie aan de noordzijde werd vergroot onder pastoor Leo Felix rond 1955, het nieuwe grote koor heeft 2 vensters aan elke zijde.

Eerst was er een kapel nog voor Sint-Jan Baptist een zelfstandige parochie werd, daarna een nieuwe kerk in 1757 (grondplan links) en een vergroting in 1857 (grondplan rechts)

Eerst was er een kapel nog voor Sint-Jan Baptist een zelfstandige parochie werd, daarna een nieuwe kerk in 1757 (grondplan links) en een vergroting in 1857 (grondplan rechts)

 

Zijaanzicht van de kerk in 1757. Bemerk het kleine daktorentje. De bescheiden voorganger van de huidige westtoren.

Zijaanzicht van de kerk in 1757. Bemerk het kleine daktorentje. De bescheiden voorganger van de huidige westtoren.

  1757  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Last Updated maart 24, 2015 by heemkringwiekevorst  /  Tags: , , ,