Info Panel
You are here:   Home  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Wiekevorst wordt op religieus vlak een zelfstandige parochie St.-Jan Baptist

Wiekevorst wordt op religieus vlak een zelfstandige parochie St.-Jan Baptist

1642

Gaspar  Nemius was niet alleen bisschop van Antwerpen maar ook aartsbisschop van Kamerijk, had schitterende priesterstudies gedaan, werd professor Grieks, doctor in de Theologie en nog hoger, koninklijk professor in de godgeleerdheid. Een zeer verstandig man met grote kwaliteiten. Een zwaargewicht in de katholieke kerk.

Op 7 april 1642 hield hij twee documenten naast elkaar.. Een concordaat (wettekst) van Albrecht en Isabella van 1621 en een nog ouder verzoekschrift van 1617 gericht aan zijn voorganger bisschop Jan Van Malderen  (Johannes Malderus). Hij hield ze beide tegen het kaarslicht en zag de gedrevenheid in die Wiekevorstse ogen branden  om een parochie met eigen kerk, met eigen kerkhof en eigen pastoor te bekomen. Hij doorzag ook dat ze voor 85% omringd waren door beken en waterlopen, enfin alle argumenten wezen in de richting van een zelfstandige te beheren parohie in Wiekevorst.

En zo geschiedde. De allereerste pastoor die werd aangesteld was Henricus Van der Aa en dit reeds op 12 april 1642.

  1642  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Last Updated maart 3, 2015 by heemkringwiekevorst  /  Tags: