Info Panel
You are here:   Home  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Filips De Goede verleent een eerste vorm van zelfstandig bestuur aan Wiekevorst

Filips De Goede verleent een eerste vorm van zelfstandig bestuur aan Wiekevorst

En daarna? Wiekevorst groeide zowel economisch als qua bevolkingsaantal. Dit valt af te leiden uit twee zaken

1°- Wiekevorst was ondertussen een leengebied geworden.

2°- de oprichting van een schepenbank (7 schepenen) door Filips De Goede Hertog van Brabant.

Een leengebied (of leen) werd door de leenheer ter beschikking gesteld van zijn vazallen (of leenmannen) in ruil waarvoor zij de leenheer onvoorwaardelijk moesten steunen in tijden van vrede en oorlog (meestal dat laatste natuurlijk) Maar die mannen doen dat natuurlijk indien Wiekevorst als “wingebied” niets zou voorstellen. Dus Wiekevorst was “in belangrijkheid toegenomen”

En zelfs zodanig dat er een vorm van zelfstandig bestuur werd ingesteld. 7 schepenen mochten min of meer onafhankelijk beslissingen nemen in Wiekevorstse burger –en eigendomszaken Er was dus blijkbaar voldoende “activiteit” in Wiekevorst om er een “lagere” rechtbank in te stellen voor de  kleine betwistingen.

Een eerste vorm van zelfstandig bestuur voor Wiekevorst dank zij deze “goede “ man. Een schepenbank met 7 schepenen mocht kleine betwistingen beslechten…

  1431  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Last Updated februari 25, 2015 by heemkringwiekevorst  /  Tags: , ,