Info Panel
You are here:   Home  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  De eerste naamsvermelding “Wichenvorst” in een akte begin 13de eeuw

De eerste naamsvermelding “Wichenvorst” in een akte begin 13de eeuw

800 jaar geleden in 1213 is er onenigheid tussen de heer van Westerlo, namelijk Arnold Van Wezemael en de abdij van Tongerlo… over eigendommen en het recht om deze eigendommen te beheren en er “zachte en harde dingen” uit te halen (zo  staat het in die oorspronkelijke akte van 1213 – weliswaar in het Latijn)

Een van die eigendommen waarover de ruzie was ontstaan betrof Wichenvorst  (Wiekevorst)

En jawel, het was de heer van Wezemael die moest inbinden want de 8 scheidsrechters die waren aangesteld beslisten dat de abdij alleen  recht bleef hebben op de Wiekevorstse turf (harde en zachte) en/ of de houthak (of ijzerzandsteenwinning). Alhoewel we het niet zeker weten, hebben de “zachte en harde dingen” waarschijnlijk te maken met de harde (klot) en de zachte (moer) turfsoorten.

En daarmee hebben we een officiële geboortedatum vastgeplakt op ons dorp. Er is nergens een eerdere vermelding gekend van de naam Wiekevorst (Wichenvorst of ook wel Wyckevorst)

Woonden er toen al mensen in dat gebied ? waarschijnlijk wel. Was het al een dorpsgemeenschap? Waarschijnlijk niet. Wel kunnen we zeggen dat de naam Wiekevorst tevoorschijn springt uit een hoop ruzie over geld en goederen tussen de wereldlijke en de kerkelijke gezagsdragers. Uitgebreide commentaar zie ons tijdschrift Herfstnummer 2013.

  1213  /  Geschiedenis van Wiekevorst  /  Last Updated februari 25, 2015 by heemkringwiekevorst  /  Tags: , , , ,