Info Panel
You are here:   Home  /  Geschiedenis van Wiekevorst  -  Page 2

Een verzoek aan de Antwerpse bisschop voor een zelfstandige parochie

1617 Het water van de Wimp was in  de winter veel te diep om ’s zondags naar de Herenthoutse Sint-Gummaruskapel te ploeteren. Dat vonden ze in Wiekevorst. En daarom dat …

feb 1617 Read More →

Filips De Schone verkoopt aan edelman Adriaen Sandelyn

Filips de Schone (Filips I van Castilië) de vader van onze beroemde Keizer Karel had geen geld nodig. In het jaar voor zijn dood was hij op het toppunt van zijn macht. …

mrt 1505 Read More →

Wiekevorstse turf voor het kasteel “van de baron” in Herenthout

Daar zijn die turfvelden weer! De hertog van Brabant geeft aan de heer van Herenthout, die op het kasteel Ten Hove in Herlaer woonde, de toelating om turf te steken …

mrt 1462 Read More →

Filips De Goede verleent een eerste vorm van zelfstandig bestuur aan Wiekevorst

En daarna? Wiekevorst groeide zowel economisch als qua bevolkingsaantal. Dit valt af te leiden uit twee zaken 1°- Wiekevorst was ondertussen een leengebied geworden. 2°- de oprichting van een schepenbank …

mrt 1431 Read More →

De eerste naamsvermelding “Wichenvorst” in een akte begin 13de eeuw

800 jaar geleden in 1213 is er onenigheid tussen de heer van Westerlo, namelijk Arnold Van Wezemael en de abdij van Tongerlo… over eigendommen en het recht om deze eigendommen …

mei 1213 Read More →