Info Panel
1213

De eerste naamsvermelding “Wichenvorst” in een akte begin 13de eeuw - 1213

800 jaar geleden in 1213 is er onenigheid tussen de heer van Westerlo, namelijk Arnold Van Wezemael en de abdij van Tongerlo… over eigendommen en het recht om deze eigendommen …

Read More →
1431

Filips De Goede verleent een eerste vorm van zelfstandig bestuur aan Wiekevorst - 1431

En daarna? Wiekevorst groeide zowel economisch als qua bevolkingsaantal. Dit valt af te leiden uit twee zaken 1°- Wiekevorst was ondertussen een leengebied geworden. 2°- de oprichting van een schepenbank …

Read More →
1462

Wiekevorstse turf voor het kasteel “van de baron” in Herenthout - 1462

Daar zijn die turfvelden weer! De hertog van Brabant geeft aan de heer van Herenthout, die op het kasteel Ten Hove in Herlaer woonde, de toelating om turf te steken …

Read More →
1505

Filips De Schone verkoopt aan edelman Adriaen Sandelyn - 1505

Filips de Schone (Filips I van Castilië) de vader van onze beroemde Keizer Karel had geen geld nodig. In het jaar voor zijn dood was hij op het toppunt van zijn macht. …

Read More →
1617

Een verzoek aan de Antwerpse bisschop voor een zelfstandige parochie - 1617

1617 Het water van de Wimp was in  de winter veel te diep om ’s zondags naar de Herenthoutse Sint-Gummaruskapel te ploeteren. Dat vonden ze in Wiekevorst. En daarom dat …

Read More →
1621

De eerste bestuurlijke zelfstandigheid voor de “nieuwe” heerlijkheid Wiekevorst - 1621

1621 Albrecht (van Oostenrijk) was landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. De wat stijve, verlegen hark deed dat in naam van zijn echtgenote, de populaire Isabella (van Spanje) Had bisschop Johannes …

Read More →
1642

Wiekevorst wordt op religieus vlak een zelfstandige parochie St.-Jan Baptist - 1642

1642 Gaspar  Nemius was niet alleen bisschop van Antwerpen maar ook aartsbisschop van Kamerijk, had schitterende priesterstudies gedaan, werd professor Grieks, doctor in de Theologie en nog hoger, koninklijk professor …

Read More →
1648

De heerlijkheid Wiekevorst opnieuw verkocht en vererfd en opnieuw vererfd - 1648

1648 En ondanks de belofte van 1621, dat de heerlijkheid Wiekevorst nooit zou verkocht worden, gebeurde dat in 1648 toch opnieuw. Toen werd de heerlijkheid verkocht aan Rudolf de Navarro, …

Read More →
1757

Een nieuwe kerk voor Wiekevorst in - 1757

Onze eerste pastoor Henricus van der Aa kwam terecht in een kapel die in 1642 tot zelfstandige parochiekerk werd verheven. Het jaar voordien was deze kapel net vergroot. Dit was …

Read More →
1801

De laatste heer van Wiekevorst overlijdt. - 1801

Jonker Antonius Martinus van Zuylen van Nijevelt was de laatste heer van Wiekevorst. Zijn dood luidt een nieuwe tijdvak in voor Wiekevorst. Het HollandsBewind en nadien de Belgische Onafhankelijkheid vormen …

Read More →
1830

De eerste burgemeester van Wiekevorst - 1830

Bij de Belgische onafhankelijkheid wordt Petrus Gommarus Gastmans de eerste burgemeester van Wiekevorst.

Read More →
1842

1842: de oprichting van Klein Scherpenheuvel - 1842

Onder impuls van pastoor Luyten en onderpastoor Druyts wordt in Wiekevorst Klein Scherpenheuvel opgericht. Met zijn rustieke wandelwegen, de natuur, de stilte, de Mariaverering is het een oord van gebed …

Read More →
1846

Interne ruzie over “Het Goor” - 1846

Een turbulente periode brak aan. De val van Napoleon, het Hollands bewind, de onafhankelijkheid van België… Europa kreeg stilaan zijn huidig uitzicht en vorm. In Wiekevorst zaten ze echter ook …

Read More →
1857

De laatste grote verbouwing van de kerk - 1857

We verwijzen opnieuw naar 1757 het jaar waarin de eerste grote vernieuwing werd voltooid van onze parochiekerk. Precies 100 jaar later in 1857 krijgt onze kerk zoals eerder gesteld zijn huidige omvang …

Read More →
1976

De fusie van gemeenten in - 1976

En dan de grote fusie operatie van 1976 die een grote bestuurlijke en politieke herschikking tot gevolg had voor bijna alle gemeenten in België. Wiekevorst wordt op bestuurlijk vlak opgenomen …

Read More →